Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów podstawówki w Czernikowie

W dniu 18 września 2018r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas V, VI, VII i VIII na temat: „Substancje psychoaktywne”.

Celem warsztatów profilaktycznych było przekazanie informacji na temat zachowań ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży. Z negatywnym działaniem alkoholu na organizm młodego człowieka. Uczniowie poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo  szybko uzależniają się od alkoholu. Wyjaśniono, czym jest uzależnienie i jak się objawia. Szczególnie istotne znaczenie ma asertywność – umiejętność odmowy wszelkim szkodliwym substancjom, zwłaszcza nieuleganie presji grupy  rówieśniczej.. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami. Spotkanie było okazją do rozmowy  o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i  narkotyki, czy dzięki nim otrzymują to, czego pragną. Uzyskali wiedzę  z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków i dopalaczy.

W ramach zajęć  uczniowie uzyskali odpowiedni zestaw informacji umożliwiający podejmowanie skutecznych decyzji. Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania naszych uczniów i przyczynią się do podejmowania przez nich rozsądnych i  przemyślanych decyzji w przyszłości. Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie warsztatów profilaktycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piątku.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Back to top