Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wnioski o oszacowanie szkód

Burmistrz Piątku informuje rolników o możliwości składania wniosków związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych dotyczących niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie gminy Piątek.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Piątku, pokój nr. 19 (I piętro) od 26 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r.
Informacja dotyczy rolników, których uprawy zostały zniszczone w wyniku nawalnych deszczy w dniach 12,14 i 15 lipca 2021 r.

Zaistnienie deszczu nawalnego (szacowanie strat) uzależnione jest od potwierdzenia powyższego zjawiska przez IMGiW, o co równolegle wystąpił Burmistrz Piątku.

Komplet wniosków można pobrać ze strony Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/szkody-w-gospodarstwach-rolnych

Formularze wniosków dostępne są również w Urzędzie Miejski w Piątku oraz na stronie internetowej www.gminapiatek.pl

Wniosek o oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym
Oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach
Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach
Oświadczenie nr 4b o poniesionych szkodach w uprawach trwałych

 

 

Back to top
Skip to content