Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wojewódzki Konkurs na „Kolorowy balkon” przedłużony do 30 września

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konkurs „Kolorowy balkon” oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego” do dnia 30 września 2021 r.
Konkursy propagują ideę bioróżnorodności poprzez inspirowanie wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez upiększanie balkonów, działek i przydomowych ogródków kwiatami, roślinami miododajnymi oraz roślinami ziolowo-warzywno-owocowymi.
Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.
Wszelkie informacje dotyczące konkursów są dostępne na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
• https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon
o https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego

 

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do współtworzenia przyjaznej
  dla środowiska atmosfery poprzez upiększanie Balkonów kwiatami, roślinami miododajnymi oraz roślinami ziołowo-warzywno-owocowymi;
 • zachęcanie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uprawiania na Balkonach warzyw i owoców z wykorzystaniem relacji panujących pomiędzy roślinami
  o właściwościach fitosanitarnych, co stanowi naturalną ochronę środowiska przed globalną chemizacją;
 • propagowanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania wody deszczowej;
 • popularyzacja roślin przyjaznych owadom zapylającym oraz ekoupraw;
 • rozwijanie technik dokumentowania otoczenia;
 • zachęcenie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uzyskania estetycznego wyglądu Balkonów;
 • kreowanie najbliższej przestrzeni prywatnej bądź półprywatnej w sposób harmonijny, spójny, mogącej nawiązywać do otoczenia;
 • popularyzacja wśród Mieszkańców Województwa Łódzkiego dbałości o estetykę najbliższego otoczenia;
 • popularyzacja aranżowania przestrzeni.

Kategorie tematyczne Konkursu:

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

I kategoria: „Kolorowy Balkon: rośliny miododajne” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu roślinami przyjaznymi owadom zapylającym;

II kategoria: „Kolorowy Balkon: ukwiecony Balkon” – polegająca na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu różnorodnymi kompozycjami żywych kwiatów i roślin ozdobnych;

III kategoria: „Kolorowy Balkon: rośliny ziołowo-warzywno-owocowe” – polegająca
na zaprezentowaniu zagospodarowania przestrzeni Balkonu kompozycjami roślin użytkowych, wykorzystywanych w gospodarstwie domowym.

Uczestnikami Konkursu mogą być:

Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego legitymujący się tytułem prawnym do nieruchomości, której częścią składową jest Balkon lub pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego, którzy urządzają i dbają o Balkon za zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, której częścią składową jest ten Balkon.

Każda osoba może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu w wyłącznie jednej kategorii tematycznej.

Więcej informacji na temat konkursu, formularz zgłoszeniowy, regulamin, oświadczenie, klauzula informacyjna na stronie  https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon

Back to top
Skip to content