Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wojewódzki Konkurs na „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego” przedłużony do 30 września

Zarząd Województwa Łódzkiego informuje o przedłużeniu terminu nadsyłania zgłoszeń na konkurs „Kolorowy balkon” oraz „Ogrody i ogródki województwa łódzkiego” do dnia 30 września 2021 r.
Konkursy propagują ideę bioróżnorodności poprzez inspirowanie wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego do współtworzenia przyjaznej dla środowiska atmosfery poprzez upiększanie balkonów, działek i przydomowych ogródków kwiatami, roślinami miododajnymi oraz roślinami ziolowo-warzywno-owocowymi.
Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.
Wszelkie informacje dotyczące konkursów są dostępne na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:
• https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-kolorowy-balkon
o https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie informacji o konkursach wśród lokalnej społeczności.
Serdecznie zapraszam do udziału mieszkańców województwa łódzkiego i działkowców.

 

Celem konkursu jest:

 • zachęcenie Mieszkańców Województwa Łódzkiego do uprawy warzyw, owoców, ziół
  i roślin miododajnych na Działkach i w przydomowych ogródkach;
 • propagowanie idei rolnictwa ekologicznego, wiedzy o relacjach panujących w ogrodzie oraz o właściwościach fitosanitarnych niektórych roślin;
 • propagowanie idei bioróżnorodności;
 • wspieranie zachowania tradycyjnych odmian i gatunków roślin, w tym tradycyjnych odmian drzew, krzewów i krzewinek owocowych;
 • podkreślanie roli i wagi pszczół i innych zapylaczy w ekosystemie oraz ich ochrona;
 • zwiększanie nasadzeń roślin miododajnych w przestrzeni;
 • zwiększenie wiedzy z zakresu ekologii, zachowania bioróżnorodności i tradycyjnych odmian i gatunków roślin wśród mieszkańców województwa łódzkiego;
 • uwrażliwianie Mieszkańców Województwa Łódzkiego na piękno natury.

Kategorie tematyczne konkursu:

1. Konkurs dla grupy Ogród podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

 • kategoria I: „Ładne kwiatki”, czyli Ogród kwiatowy;
 • kategoria II: „Królowa ula”, czyli Ogród jako oaza dla pszczół i pszczołowatych;
 • kategoria III: „Niezłe ziółko”, czyli Ogród ziołowo-warzywny;
 • kategoria IV: „Sielski-anielski”, czyli Ogród z tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów
 • i krzewinek owocowych.

2. Konkurs dla grupy Działka podzielony jest na następujące kategorie tematyczne:

 • kategoria I: „Ładne kwiatki”, czyli Ogród kwiatowy;
 • kategoria II: „Królowa ula”, czyli Ogród jako oaza dla pszczół i pszczołowatych;
 • kategoria III: „Niezłe ziółko”, czyli Ogród ziołowo-warzywny;
 • kategoria IV: „Sielski-anielski”, czyli Ogród z tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów

i krzewinek owocowych.

 

Uczestnikami Konkursu mogą być:

 • pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego legitymujący się tytułem prawnym
  do Ogrodu (grupa Ogród),
 • pełnoletni Mieszkańcy Województwa Łódzkiego, którzy urządzają i dbają o Ogród
  za zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do tego Ogrodu (grupa Ogród),
 • Mieszkańcy Województwa Łódzkiego będący Działkowcami (grupa Działka),

Każda osoba może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia do Konkursu w wyłącznie jednej grupie: Ogród (pkt 1-2 wyżej) albo Działka (pkt 3 wyżej) i wyłącznie w jednej kategorii tematycznej.

Więcej informacji na temat konkursu, formularz zgłoszeniowy, regulamin, oświadczenie, klauzula informacyjna na stronie https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego

Back to top
Skip to content