Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 27 ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 ust. 1  Uchwały nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych  z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad  i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do  wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień  28 lipca  2019 r. w dwumandatowym okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Piątek zarejestrowani zostali następujący kandydaci:
1. Gabryelczak Małgorzata; lat 52; Pokrzywnica
2.
Kalusiński Piotr, Paweł; lat 38; Piekary
3.
Karczewski Jan, Józef; lat 52; Pęcławice
4.
Matusiak Monika; lat 42; Jasionna

 Przewodniczący Komisji Okręgowej
Menes Krzysztof

Back to top