Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zapraszamy do udziału w konsultacjach LGD “POLCENTRUM”

W związku z koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie wskaźników produktu założonych w LSR, oraz zmianą umowy ramowej na wdrażanie LSR,  Stowarzyszenie LGD “POLCENTRUM” zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety konsultacyjnej (poniżej), której celem jest określenie zasadności wskaźników produktu założonych do realizacji w LSR.

Prosimy o odesłanie ankiety w formie elektronicznej na adres biuro@polcentrum.pl lub papierowej na adres: 95-015 Głowno , ul. Ludwika Norblina 1. Wypełnione ankiety w wersji papierowej można również dostarczyć do Urzędu Gminy Piątek – pok. nr 13.

Ankieta ewaluacyjna,pdf

Ankieta ewaluacyjna.docx

Back to top