Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zielony Piątek realizuje projekt “Pokaż co potrafisz”

Od dnia 10 września 2018 roku ,w związku z uzyskaniem dotacji w Konkursie Grantowym “Działaj lokalnie 2018″, Fundacja”Zielony Piątek” rozpoczęła realizację projektu “Pokaż co potrafisz”. Projekt skierowany jest do całej społeczności gminy Piątek, zarówno do dorosłych, jak i do dzieci. Działania związane z realizacją projektu wpisują się także w obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Etapy realizacji projektu “Pokaż co potrafisz”

etap I
10.09.2018 – 31.10.2018 – nabór do konkursu “Barwy Narodowe “- ogłoszenie na stronie FB Fundacji.

etap II
Październik 2018 – narodowe warsztaty plastyczne w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie.

etap III
Listopad 2018 – warsztaty świąteczno- niepodległościowe dla dorosłych organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku oraz wydanie drukiem wierszy lokalnego twórcy.

07.12.2018 – Uroczyste zakończenie projektu- promocja wydawnictwa,  prezentacja prac warsztatowych oraz, rozstrzygnięcie konkursu “Barwy Narodowe ” i wręczenie nagród laureatom.

Projekt nasz ma na celu scalenie społeczności gminnej, pogłębienie wiedzy obywatelskiej, w związku ze 100-leciem odzyskania niepodległości a także promocję lokalnych twórców.
tekst i foto: Fundacja “Zielony Piątek”

Back to top