Złóż wniosek o dotację na usuwanie wyrobów azbestowych

Wójt Gminy Piątek informuje  o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2019 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy  o składanie wniosków.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Piątek pokój nr 19  w terminie do 09.03.2019 r.

Wójt Gminy Piątek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Back to top