Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zwrot podatku akcyzowego – I transza 2023

Urząd Miejski w Piątku informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 rok.

Dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Piątku, pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na jego adres:

Urząd Miejski w Piątku
Rynek 16, 99-120 Piątek z dopiskiem „Zwrot podatku akcyzowego”.

Limit zwrotu podatku w 2023 r. wynosi:

  • 132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych

oraz

  • 48 zł (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP)

Zwrot przyznanych środków nastąpi w terminie: 3 – 28 kwietnia 2023 r.  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 16, jako załączniki – poniżej oraz na stronie internetowej http://www.bip.ugpiatek.pl  w zakładce druki do pobrania.

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content