Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

4. edycja programu „Mała Architektura Zabytkowa”

Rusza 4. edycja programu „Mała Architektura Zabytkowa”, czyli konkursu na dofinansowanie – tak ważnych dla mieszkańców – mniejszych zabytków, stanowiących dziedzictwo kulturowe w Łódzkiem.

O dofinansowanie może wystąpić każdy, kto chce zadbać o zabytek, składając zgłoszenie do naboru bezpośrednio do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Ważne jest, aby na remont zgodzili się właściciele zabytku, a obiekt znajdował się na terenie województwa łódzkiego i był wpisany do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji zabytków bądź gminnych ewidencji zabytków.

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na: zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, osuszenie i izolację zabytku, jego zabezpieczenie, uporządkowanie i zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia czy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 20 tys. zł.

Zgłoszenia można składać do 19 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na: https://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/mala-architektura-zabytkowa

Skip to content