Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku – utworzona jako instytucja kultury Uchwałą Nr XXXV/178/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 28.11.2007 r.

Podstawą prawną funkcjonowania jednostki kultury jest Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku nadany Uchwałą Nr XXXV/179/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 4 grudnia 2017 r.

Jednostka mieści się w budynku Urzędu Gminy Piątek – wejście od ulicy Strażackiej.

Dyrektorem Biblioteki: Ewa Dąbrowska

Back to top