Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Cyfrowa gmina – współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

Gmina Piątek otrzymała dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu operacyjnynego Polska Cyfrowa 2021. Maksymalna wartość grantu dla gminy: 256050,00 zł.
Grant zostanie wykorzystany zgodnie z celem V osi priorytetowej POPC, jakim jest rozwój cyfrowy Jednostek Samorządu Terenowego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Część dofinansowania zostanie przeznaczona na zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na jego systemach informatycznych. Realizacja zadania wydatnie przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług przez Urząd, a przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo funkcjonowania Urzędu poprzez zastosowane zabezpieczenia sprzętowe i programowe.
Środki w głównej mierze przeznaczone zostaną na kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD-PUW) co znacznie usprawni obieg dokumentów w Urzędzie Gminy oraz kompleksowy nadzór zad załatwianiem spraw.
Za otrzymane środki zostanie zmodernizowana zostanie serwerownia w Urzędzie Miejskim w Piątku – zakupione zostaną nowe serwery i urządzenie sieciowe. Dodatkowo środki zostaną przeznaczone na zakup jednostek komputerowych. W ramach projektu zostanie również przeprowadzony audyt cyberbezpieczeństwa urzędu oraz szkolenia z zakresu informatyzacji i cyberbezpieczeństwa dla pracowników Urzędu oraz jednostek podległej Gminie.

Skip to content