Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku utworzone zostało Uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XXI/117/16 z dnia 16 listopada 2016 roku. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku”.

Podstawą prawną funkcjonowania jednostki jest jej Statut, uchwalony przez Radę Gminy Piątek  Uchwała nr XIV/75/19 Rady Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 w sprawie Statutu Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku.
Siedziba Siedziba Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Piątku mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Piątku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 1.

Strona BiP Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:

  1. Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek – strona BiP
  2. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek;
  3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek – strona BiP
  4. Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku, ul. Rynek 16 – strona BiP
  5. Gminny Ośrodek Kultury w Piątku. ul. Strażacka 3

Kierownikiem GCUW jest: Mariusz Pawłowski

Rozkład jazdy autobusów szkolnych 2023/2024

Rozkład jazdy autobusów szkolnych w dniu 4.09.2023

Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 04.09.2023

Skip to content