Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku utworzone zostało Uchwałą Rady Gminy Piątek Nr XXI/117/16 z dnia 16 listopada 2016 roku. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Usług Wspólnych w Piątku”.

Podstawą prawną funkcjonowania jednostki jest jej Statut, uchwalony przez Radę Gminy Piątek Uchwałą Nr XXI/117/16 z dnia 16 listopada 2016 r. Siedziba Siedziba Gminnego Centrum Usług wspólnych w Piątku mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Piątku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 1.

Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:

  1. Gminne Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
  2. Szkoła Podstawowa w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek;
  3. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek;
  4.  Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku, ul. Rynek 16

Kierownikiem GCUW jest: Mariusz Pawłowski

Informacja o realizacji zadan oświatowych 2017/2018

Back to top