Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gmina Piątek otrzymała dofinansowanie z EFRROW – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.

Zadanie inwestycyjne ma na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Piątek poprzez: „Przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub – Osada wraz z zakupem ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy, budowę sieci wodociągowej przy terenach inwestycyjnych oraz budowę studni głębinowej na terenie stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy”. Zadanie otrzymało dofinansowanie od Samorządu Województwa Łódzkiego z godnie z umową Nr 00158-65150-UM0500247/20 z dnia 30 czerwca 2021r. w wysokości 1 045 427,00 zł. przy całkowitej szacowanej wartości inwestycji 2 015 364,18 zł.

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content