Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Adres pocztowy:

Urząd Miejski w Piątku
ul. Rynek 16
99-120 Piątek
powiat łęczycki
woj. łódzkie

Godziny urzędowania:

poniedziałek – wtorek w godz. 7:00 – 15:00
środa w godz. 7:00 – 16:00
czwartek  w godz. 7:00 – 15:00
piątek w godz. 7:00 – 14:00

Numery telefonów:

Sekretariat:
(+48 24) 722 11 58
(+48 24) 722 19 19
(+48 24) 722 19 09 (fax)

Burmistrz:
(+48 24) 722 10 04

Sekretarz Gminy:
(+48 24) 722 10 77

Skarbnik:
(+48 24) 722 17 83

Księgowość budżetowa, gospodarka płacowa,
obsługa kasowa:

(+48 24) 722 12 37

Księgowość podatkowa, podatek akcyzowy, gospodarka odpadami:
(+48 24) 722 12 38

Informatyka, promocja:
(+48 24) 722 12 37

Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna i p.poż., sprawy wojskowe:
(+48 24) 307 07 04

Rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka komunalna:
(+48 24) 722 12 39

Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami ,działalność gospodarcza, drogi, gospodarka lokalowa, ochrona zabytków, budownictwo, inwestycje, zamówienia publiczne:
(+48 24) 722 16 11

USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, obsługa Rady Miejskiej, archiwum zakładowe:
(+48 24) 722 11 23

Adres e-mail Urzędu:
ugpiatek@ugpiatek.pl

Adres skrytki na platformie ePUAP
/d95j5uyf1n/skrytka

Numer NIP Gminy:
775-24-06-091

Numer REGON Gminy:
611015856

Numer rachunku bankowego:
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003

Translate/Перекладач
Skip to content