Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apel Burmistrza Piątku do Mieszkańców!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piątek!

W związku z rozprzestrzeniającą się czwartą falą epidemii COVID-19 i gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń w kraju (na dzień 10.11.2021 ? 18 550 zakażeń), gorąco proszę mieszkańców naszej gminy o bezwzględne przestrzeganie zasad przekazywanych przez służby sanitarne i medyczne. Proszę o stosowanie na co dzień środków jednorazowej ochrony osobistej tj. maseczki ochronne oraz częste mycie i dezynfekcję rąk. Pamiętajmy także o zachowaniu dystansu społecznego ? 1,5 m odległości. Tylko dzięki stosowaniu się do zaleceń oraz szczepieniom przeciw COVID-19 do których zachęcam, będziemy mogli zahamować rozprzestrzenianie się pandemii. Po raz kolejny informuję, że w  Piątku funkcjonują dwa punkty oferujące bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19, do których serdecznie zachęcam.

Punkty szczepień przeciw COVID-19 w Piątku:
? apteka przy ulicy Stodolnianej 6 – rejestracja osobista lub telefoniczna ? 24 722 11 33
? NZOZ Sanitas ? Stodolniana 6 – zapisy osobiście lub telefonicznie ? 24 722 10 05.

Niestety czwarta fala pandemii już przyniosła ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych działających na terenie naszej gminy. Na chwilę obecną cztery klasy Szkoły Podstawowej w Piątku (Ib, IIIa, IVa i Vb) na podstawie zaleceń służb sanitarnych musiały przejść w tryb nauki zdalnej.

Szanowni Państwo! Dołóżmy wszelkich starań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pandemii. Jak sytuacja będzie się rozwijała zależy w głównej mierze od nas samych.

Przypominam również, że wchodząc do budynku Urzędu Miejskiego w Piątku należy założyć maseczkę ochronną i zdezynfekować ręce korzystając z bezdotykowego automatu do dezynfekcji rąk.

Burmistrz Piątku
Krzysztof Lisiecki

 

Obowiązujące ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Obowiązek utrzymania co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.

Wyłączeni z tego obowiązku są:

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające lub gospodarujące,
 • osoby  z orzeczeniem o niepełnosprawności,  osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Zasłanianie ust i nosa wyłącznie za pomocą maseczki

Zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych jest obowiązkowe w całym kraju.

Nos  i usta można zasłaniać tylko za pomocą maseczki. Chusty, przyłbice i szalki nie są dozwolone, ponieważ nie spełniają swojej podstawowej funkcji, czyli nie chronią przed wirusem!

Usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.:

 • na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej),
 • w autobusie, tramwaju i pociągu,
 • w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie,
 • w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej),
 • w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta/interesanta,
 • w kinie i teatrze,
 • u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu,
 • w kościele i szkole, na uczelni
 • w urzędzie i innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banki, na poczcie itp.)
 • Od 1.11 został wprowadzony obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami, chyba że inaczej postanowi kierujący podmiotem.

Gdzie nie trzeba zasłaniać ust i nosa?

Na świeżym powietrzu, w lesie, parku, w zieleńcach, ogrodach botanicznych, ogrodach zabytkowych, na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych, w rodzinnych ogródkach działkowych i na plaży oraz w czasie podróży prywatnym samochodem, motocyklem, czterokołowcem, motorowerem, w zakładzie pracy w celu spożycia posiłku.

Szczegółowe dane nt. zasłaniania ust i nosa oraz informacje dot. wyjątków od tej zasady znajdują się w rozporządzeniu.

Skip to content