Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bezpieczne wakacje – spotkanie uczniów podstawówki w Piątku z policjantami

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku  kolejny raz przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ?Bezpieczne Wakacje 2019? Celem ogólnopolskiej akcji ?Bezpieczne Wakacje 2019? jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych. Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów.

Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej.

W środę 12 czerwca w szkole odbyło się spotkanie z policjantami Posterunku Policji w Piątku  Prelegenci bardzo wnikliwie omówili i przypomnieli zasady bezpieczeństwa: w domu, nad wodą, w górach, w podróży itd. Spotkanie było jednym z działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa podczas wakacji ? czasu wolnego od zajęć szkolnych, kiedy to uczniowie przebywają pod opieką swoich zapracowanych rodziców.

Policjanci  apelowali o zdrowy rozsądek w kontaktach z obcymi ludźmi, korzystania z Internetu. Zwrócili też uwagę na właściwe organizowanie czasu wolnego poprzez uprawianie sportu, spotkania koleżeńskie pozbawione używek, dopalaczy, cyberprzemocy.

Spotkanie zorganizowała pani dyrektor Krystyna Grabowska, która z zaangażowaniem troszczy się o bezpieczeństwo dzieci zarówno w szkole jak i poza nią, w czasie roku szkolnego jak i w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Na koniec uczniowie podziękowali Komendantowi i funkcjonariuszom KPP w Łęczycy oraz Kierownikowi i Policjantom Posterunku Policji w Piątku za całoroczną, owocną współpracę na rzecz bezpieczeństwa, za wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa w szkole, w drodze do i ze szkoły w bieżącym roku szkolnym, a życzenia słonecznych i bezpiecznych wakacji zakończyły szkolne rozważania na temat bezpieczeństwa.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content