Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dyskusja na temat SUiKZP gminy

W dniu 16 lipca 2021r. odbyła się dyskusja na temat poszczególnych aspektów funkcjonowania obszarów objętych ustaleniami planistycznymi na terenie naszej Gminy. W dyskusji udział wzięli radni, mieszkańcy a także lokalni eksperci – osoby odpowiedzialne w gminie za różne aspekty jej funkcjonowania, podejmujące kluczowe decyzje. Spotkanie dotyczyło m. in. wpływu realizacji terenów inwestycyjnych na sytuację ekonomiczną gminy (analiza lokalnych uwarunkowań i możliwości w obliczu ustaleń Suikzp), wpływu realizacji budownictwa mieszkaniowego socjalnego na sytuację gminy, przykłady inwestycji polegających na budowie DPS i ich możliwy wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną gmin (analiza lokalnych uwarunkowań i możliwości w obliczu ustaleń suikzp).

W ramach przygotowania spotkania został zrealizowany film edukacyjny, który – oprócz ogólnych wiadomości z zakresu planowania przestrzennego w gminie, umożliwił pokazanie planowanych zmian w przestrzeni i wyjaśnił zasadności przekształceń.

plakat

Skip to content