Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dzień Nauczyciela w podstawówce w Piątku

W poniedziałek, 14 października w Szkole Podstawowej w Piątku nauczyciele, pracownicy szkoły, społeczność uczniowska, rodzice oraz zaproszeni goście świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: p. Krzysztof Lisiecki ? Wójt Gminy Piątek, p. Ewa Dąbrowska ? dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku, p. Dariusz Struszczak ? dyrektor GOK-u w Piątku, p. Barbara Garus ? Sołtys Lubnicy, a jednocześnie Przyjaciel szkoły, p. Wioletta Kacprzak ? przewodnicząca Rady Rodziców, p. Elżbieta Stróżewska – sekretarz Rady Rodziców.

W tym dniu uczniowie podstawówki mieli okazję złożyć swoje podziękowania za przekazywaną wiedzę, trud włożony w kształtowanie serc i umysłów, za troskę, by w szkole było dobrze, czysto i bezpiecznie. Uczynili to poprzez humorystyczny program artystyczny pt. ?Dzień Nauczyciela ? serca rozwesela? poświęcony swoim pedagogom. Spektakl interaktywny z życia szkolnego wprowadził widownię w radosny nastrój tego dnia. Słowa podziękowań, życzeń i kwiaty dopełniły świątecznego charakteru  uroczystości. Uczniowie dziękowali ?za trud, za serce, za uśmiech?.
Akademię przygotowały wraz z uczniami klas piątych i siódmych nauczycielki: p. M. Tomalak, p. B. Szymczak, p. B. Jankiewicz, p. M. Kaczorkiewicz.

Po przywitaniu gości pani dyrektor Krystyna Grabowska złożyła życzenia nauczycielom, pracownikom szkoły. Następnie poinformowała, że dwoje nauczycieli z podstawówki w Piątku: p. Maria Sobieraj i pani Barbara Wasiak,  uczestniczą w Wojewódzkich Uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Auli Czerwonej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, odbierając Zloty Medal za Długoletnia Służbę.

Następnie głos zabrał Wójt Gminy Piątek p. Krzysztof Lisiecki. Złożył, wszystkim nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, życzenia oraz słowa podziękowania za wzorową pracę, pasję, wysokie osiągnięcia szkolne.  Następnie wręczył nagrody Wójta Gminy Piątek p. dyrektor Krystynie Grabowskiej i pani Marii Sobieraj. Z kolei pani dyrektor K. Grabowska wręczyła nauczycielom nagrody dyrektora szkoły:  p.  Annie Przybylak ? wicedyrektorowi szkoły, p. Agnieszce Adamiak, p. Renacie Bartosiak, p. Reginie Bednarek, p. Wioletcie Czarnecka, p. Wandzie Grabarek, p. Aleksandrze Kacprzak, p. Krzysztofowi  Korzewskiemu, p. Elżbiecie Kucharskiej, p. Arlecie Osieckiej, p. Aleksandrze Raj, p. Annie Sobczyk, p. Bożenie Szymczak, p. Małgorzacie Tomczyk, p. Magdalenie Wróblewskiej.

Wręczyła także nagrody dyrektora pracownikom niepedagogicznym: p. Agnieszce Białkowskiej, p. Bogdanowi Urbankowi, p. Bożenie Białkowskiej, p. Annie Adamiak, p. Marzenie Bartosik, p. Violetcie Borczyńskiej, p. Katarzynie Bednarskiej, p. Renacie Kamińskiej, p. Annie Pasterskiej ,p. Anecie Pierścieniewskiej, p. Małgorzacie Pęzowicz, p. Krzysztofowi Ulisiakowi, p. Mariannie Wolskiej.

Wiele ciepłych słów uznania za całokształt pracy dla wszystkich nauczycieli  i pracowników niepedagogicznych wraz z życzeniami złożyło Prezydium Rady Rodziców.

Miłym akcentem była recytacja wiersza autorstwa p. Barbary Garus napisana na okoliczność święta, przez samą autorkę. Wśród Przyjaciół szkoły piękne życzenia i kwiaty złożyli na ręce pani dyrektor Krystyny Grabowskiej ? p. Ewa Dąbrowska ? dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej wraz z p. Dariuszem, Struszczakiem ? dyrektorem GOK- u w Piątku.

Grono pedagogiczne i niepedagogiczne dziękują Rodzicom za stworzenie przesympatycznej atmosfery.
Dziękujemy za wspólne działania na rzecz wszechstronnego rozwoju naszych uczniów, za popieranie i wspieranie szkolnych działań i inicjatyw, za serce, którym obdarzacie swoich nauczycieli? – podkreśliła pani dyrektor Krystyna Grabowska.
tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content