Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ekologiczny happening – Kto plastik pali, temu zdrowie nawali

W poniedziałek, 20 listopada 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie,  w ramach projektu ekologicznego „Zielonym do góry” odbyły się warsztaty mające na celu uświadomić uczniom i rodzicom, co to jest smog. Ponadto młodzież przedstawiła informacje o źródłach zanieczyszczenia powietrza i ich wpływie na zdrowie człowieka oraz środowisko. Uczniowie klasy 7 i 8 przygotowali banery  tematyczne i wywiesili je na szkolnym ogrodzeniu. Happening nosił tytuł „Kto plastik pali, temu zdrowie nawali”. Koordynatorkami projektu są: p. Beata Dębska i p. Ewa Topińska.

tekst i foto: SP w Czernikowie

Skip to content