Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dożynki gminno-parafialne

To wydarzenie się zakończyło

Proboszcz Parafii pw. Świętej Trójcy w Piątku i Wójt Gminy Piątek zapraszają na DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE, które odbędą się w dniu 25 sierpnia 2019 roku w Kościele pw. Matki Bożej Łaskawej
w Ciechosławicach.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:

Ciechosławice – Kościół pw. Matki Bożej Łaskawej

11:50 – 12:00 – wprowadzenie do uroczystości,
12:00 – 12:15 – prezentacja i poświęcenie wieńców dożynkowych,
12:15 – 14:00 – Msza św.,
14:00 – 14:15 – dzielenie chlebów dożynkowych.

plakat

 

Klauzula informacyjna
Szanowni Państwo! Podczas imprez organizowanych przez Urząd Gminy Piątek/ Gminę Piątek prowadzona jest dokumentacja fotograficzna. Udział w tych wydarzeniach jest równoznaczny z Państwa świadomą zgodą na wykorzystanie wizerunku dla celów promocji danego wydarzenia.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Piątek z siedzibą przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek, reprezentowana przez Wójta Gminy Piątek. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
iodo@ugpiatek.pl
Informacja ? www.bip.ugpiatek.pl

Skip to content