Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fotorelacja z Koncertu Świątecznego „EVE”!

V Koncert Świąteczny ?EVE?, poświęcony 20 rocznicy powstania Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic oraz odzyskaniu praw miejskich przez Piątek, odbył się 2 lutego 2020 roku.

Nasze stowarzyszenie tworzą ludzie w różnym wieku, wielopokoleniowo działają, starają się o lepsze jutro Piątku, podtrzymują tradycje, obyczaje, szerzą głos kultury, sztuki i historii…

Dziękujemy wszystkim za wspólne kolędowanie…

Dziękujemy artystom z Chóru „SŁONECZNY KRĄG”, Sylwii Olejniczak, Julii Stańczyk, Elizie Gabryelczak, Aleksandrze Rekowskiej, Aleksandrze Stangreciak, Mai Olejniczak, Julii Machałowskiej, Marii Wróblewskiej, Zuzannie Sieradzkiej, Karolinie Frankowskiej oraz Annie Kowalczyk.

Dziękujemy księdzu prałatowi Stanisławowi Poniatowskiemu za możliwość kolędowania w piątkowskiej świątyni.

Dziękujemy władzom miasta Piątek, Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie, Zespołowi Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątku.

Dziękujemy także Pani Zofii Ogórek prezesowi Stowarzyszenia Senior w Głownie, Pani Ewie Kowalskiej, Jolancie Trawińskiej, Dorocie Pałczyńskiej, Agnieszce Olejniczak oraz Ewelinie Kucharskiej.

Dziękujemy członkom Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic za realizację ?EVE?. Ukłony składamy mieszkańcom Piątku i okolic za uczestnictwo w koncercie.

Bez Was nasze działania nie miałyby sensu i wartości…

Zarząd
Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic

tekst: TMPiO
foto: Łukasz Bartczak

Skip to content