Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

GDDKiA przypomina!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi rejon w Kutnie, w związku ze stwierdzeniem uszkodzeń znaków granicznych pasa drogowego, przypomina właścicielom nieruchomości przyległych do dróg krajowych i autostrad o obowiązku ochrony słupków granicznych pasa drogowego.

Pasy drogowe zostały trwale utworzone i oznaczone słupkami betonowymi z napisem ?PD”A/Pas drogowy”. Powyższe znaki służą ochronie pasa drogowego i jednocześnie określają granice własności działek przyległych do dróg krajowych i autostrad.

Informacja GDDKiA

Skip to content