Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Harmonogram odbioru odpadów stałych na terenie gminy Piątek w 2023 roku

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service Centrum Sp. z o.o. informują o terminach odbioru odpadów od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Odpady komunalne: 19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 28.04, 11.05, 25.05, 7.06, 22.06, 6.07, 20.07,  3.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12

Odpady zielone (brązowe worki):  19.01, 16.02, 16.03, 13.04, 28.04, 11.05, 25.05, 7.06, 22.06, 6.07, 20.07,  3.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 21.12

Odpady selektywne (żółte worki): 3.01, 3.02, 27.02, 30.03, 24.04, 23.05, 21.06, 18.07, 11.08, 13.09, 10.10, 8.11, 7.12

Odpady selektywne (zielone worki): 30.01, 29.03, 22.05, 17.07, 12.09, 7.11

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się sprzed posesji w dniu 6/11/2023.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej:  co  tydzień  w  każdy  piątek.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić  przelewem w oddziale bankowym lub w placówce pocztowej na rachunek bankowy  Gminy  Piątek  o  numerze ? UWAGA!!! od 1 stycznia 2021 zmiana numeru konta 97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w terminie:

? za  miesiąc  styczeń ? do  31.01.2023 r.
? za  miesiąc  luty ? do 28.02.2023 r.
? za  miesiąc  marzec ? do 31.03.2023 r.
? za  miesiąc  kwiecień ? do 28.04.2023 r.
? za  miesiąc  maj ? do 31.05.2023 r.
? za  miesiąc  czerwiec ? do 30.06.2023 r.
? za miesiąc  lipiec ? do 31.07.2023 r.
? za  miesiąc  sierpień ? do 31.08.2023 r.
? za  miesiąc  wrzesień ? do 29.09.2023 r.
? za  miesiąc  październik ? do 31.10.2023 r.
? za  miesiąc listopad ? do 30.11.2023 r.
? za  miesiąc  grudzień ?  do 29.12.2023 r.

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych (odpady odbierane będą wyłącznie z koszy i worków).

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika twardego na odpady zmieszane właściciele otrzymują worek koloru czarnego, który w uzasadnionych przypadkach dostawiają do pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą dostarczane przez firmę w dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w Urzędzie Miejskim w Piątku.

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na szkło zbierane u źródła.  Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać szkło (również plastik) do punktów gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.

Lokalizacja  pojemników: Piątek ? ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska ZSMR, Kutnowska ? sklep, Łowicka (targowica), Literacka (przy cmentarzu), Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy cmentarzu) Piekary ? świetlica, Górki, Pęcławskie ? sklep, Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków ? sklep, Czerników ? szkoła, Śladków Rozlazły ? zlewnia, Pokrzywnica ? sklep, Konarzew ? sklep, Konarzew ? plac zabaw, Jasionna ? dawna SKR, Janków ? remiza OSP, Bielice, Stare Piaski, Sypin (rozdroże),  Pokrzywnica,  Mysłówka   (rozdroże  na  Dunaj), Witów ? przy drodze na  Silne  Błota.

UWAGA: Butelki typu PET, przed wrzuceniem do pojemnika prosimy zgniatać!!! 
Szkło i plastik dostarczany do punktów gniazdowych należy wrzucać do pojemników, a nie zostawiać obok!!!

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać następnego dnia od terminu ustalonego w harmonogramie telefonicznie do PreZero Service Centrum Sp. z o. o. ? Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel.: (+48) 24-254-29-87 ? Logistyka, tel.: (+48) 24-254-29-86 ? Biuro Obsługi Klienta lub do Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 24 722- 12-38; 24 722-12-39.

Większe ilości jednorodnych odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady zielone (bioodpady), odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne) zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 7:00 ? 15:00 od poniedziałku do piątku, za okazaniem dowodu opłaty za śmieci.

 Odpady należy wystawić w dniu wywozu  przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi po, której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady to nie dalej niż 15 m od jej  osi.

 

Harmonogram odbioru odpadów 2023

Skip to content