Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazard? Nie daj się wciągnąć! – akcja KAS

Krajowa Administracja Skarbowa wznawia akcję edukacyjną dotyczącą zwalczania nielegalnego hazardu. Akcja prowadzona jest od 2018 r. i skierowana jest do szkół. Zajęcia rozpoczną się od nowego roku szkolnego 2021/2022, przygotowania do nowej edycji akcji prowadzone są już teraz. Akcja zyskała honorowy patronat Ministra Edukacji i Nauki.

Założenia akcji zostały zmodyfikowane i dostosowane do możliwości prowadzenia w szkołach także spotkań online, poza spotkaniami stacjonarnymi. Akcja skupia się też na hazardowych elementach ukrytych w grach komputerowych.

Możliwość uzależnienia się od hazardu dzieci i młodzieży jest coraz większym zagrożeniem. Dlatego Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa podjęły decyzję o kontynuowaniu akcji edukacyjnej ?Hazard? Nie daj się wciągnąć!?.

Celem działań edukacyjnych jest zmniejszenie liczby osób uczestniczących w nielegalnym procederze urządzania i prowadzenia gier hazardowych, w tym w Internecie. Chcemy również podnieść świadomość młodych osób na temat zagrożeń jakie niesie hazard.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników i funkcjonariuszy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi na terenie całego województwa. W akcji weźmie udział dedykowany zespół trenerów z KAS.

Grupą docelową akcji ?Hazard? Nie daj się wciągnąć!? są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniowie szkół średnich, a także ich rodzice i nauczyciele.

Od 2018 r. udało nam się odwiedzić w województwie łódzkim ponad 80 szkół – podstawowych, gimnazjalnych, zasadniczych, techników, liceów i innych. Dotarliśmy z przekazem akcji do ponad 4.000 uczniów oraz ich nauczycieli i rodziców.

Link do informacji: https://www.gov.pl/web/kas/hazard-nie-daj-sie-wciagnac-akcja-edukacyjna

Animacje: https://www.youtube.com/watch?v=0_Eobtz8Z04

Animacja z audiodeskrypcją:  https://www.youtube.com/watch?v=Z1Mf_MNqBhY

Skip to content