Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja dotycząca sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie w 2023 roku

Informacja w sprawie sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych w 2023 roku

Informujemy Państwa, że Gmina Piątek podpisała w dniu 23 grudnia 2022 roku Aneks nr 1 do Umowy nr 203333/2022 na sprzedaż węgla w 2023 roku z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach. Dostawy węgla będą się odbywały do 30.04.2023 roku.

Harmonogram dostaw zostanie Państwu przedstawiony z chwilą otrzymania go od Polskiej Grupy Górniczej.

Skip to content