Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656)

1.   Obowiązuje ustawowy zakaz kąpieli w obszarach wodnych do tego nieprzeznaczonych.
2.   Nie wolno kąpać się w stawach hodowlanych, ujęciach wody pitnej, zbiornikach przeciwpożarowych, gliniankach, przy śluzach, mostach, budowlach wodnych, rzekach i oczkach wodnych.
3.   Kąpiel dopuszczalna jest tylko w wyznaczonych obszarach wodnych odpowiednio oznakowanych i strzeżonych przez ratowników wodnych.
4.   Na terenie gminy Piątek kąpiel jest całkowicie zabroniona we wszystkich otwartych zbiornikach wodnych oraz rzekach Malina, Moszczenica i Struga ze względów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym proszę właścicieli obszarów wodnych o odpowiednie ich oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U.  z 2012 r. poz. 286)  w celu zapewnienia bezpieczeństwa na tych obiektach.

Jednocześnie załączam wzory znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych.

Piątek, dnia 28  maja 2018 roku
Wójt Gminy Piątek
(-) mgr Krzysztof Lisiecki

informacja_bezpieczeństwo_nad_wodą

Skip to content