Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja o realizacji zadania

Gmina Piątek w 2023 roku zrealizowała zadanie pn.:  „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Piątek w 2023 roku”. Całkowity koszt zadania: 88570,60 zł.  Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w Łodzi: 79712,00 zł.  „Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi”.

Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 33 nieruchomości z terenu gminy Piątek o łącznej masie 164,270 Mg
w tym :
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 56,240 Mg z 10 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie w ilości około 108,030 Mg  z 24 nieruchomości

www.zainwestujwekologie.pl

Skip to content