Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Informacja PINB w Łęczycy

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym 2022/2023, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów do okresu zimowego, polegającym w szczególności  na sprawdzeniu stanu technicznego obiektów budowlanych do okresu zimowego, w tym instalacji przewodów wentylacyjnych, dymowych i spalinowych oraz ocenie sprawności instalacji elektrycznych, grzewczych oraz instalacji gazowej.

Przypominam właścicielom, zarządcom i użytkownikom obiektów budowlanych o obowiązku utrzymaniu obiektów we właściwym stanie technicznym, zapobieganiu przeciążenia konstrukcji zalegającym na dachach śniegiem (zwłaszcza tych o dużych powierzchniach połaci dachowej) ? z uwagi na możliwość wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych.

Obowiązek systematycznego usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych wynika z art. 62 ust. 1 pkt 4

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Łęczycy
Włodzimierz Tomczak

Skip to content