Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

W dniu 21.01.2022 r. Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. ?Miasto kameralnie ? w okresie od 06.07.2022 r. do dnia 06.08.2022 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: edg@ugpiatek.pl w terminie do dnia 10.02.2022 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn. 26.01.2022 r.

Burmistrz Piątku
/-/ Krzysztof Lisiecki

oferta TMPiO

 

W dniu 21.01.2022 r. Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie w trybie art. 19a ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. ?Wybieramy zdrowie ? w okresie od 10.06.2022 r. do dnia 07.09.2022 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi  do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: edg@ugpiatek.pl w terminie do dnia 10.02.2022 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn. 26.01.2022 r.

Burmistrz Piątku
/-/  Krzysztof Lisiecki

oferta SKwK

 

W dniu 12.01.2022 r. Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego Środka Polski w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. ?Wyjazd na występ Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze ? w okresie od 08.03.2022 r. do dnia 15.05.2022 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: edg@ugpiatek.pl w terminie do dnia 27.01.2022 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn. 13.01.2022 r.

Burmistrz Piątku
/-/ Krzysztof Lisiecki

oferta

 

W dniu 11.01.2022 r. Stowarzyszenie Przystań Piekary w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. ?Dzień dziecka w Piekarach ? w okresie od 03.06.2022 r. do dnia 03.07.2022 r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: edg@ugpiatek.pl w terminie do dnia 28.01.2022 r. (decyduje data wpływu).
Piątek, dn. 13.01.2022 r.

Burmistrz Piątku
/-/ Krzysztof Lisiecki

oferta

 

Burmistrz Piątku informuje, że został uchwalony przez Radę Miejską budżet na rok 2022, w związku z czym istnieje możliwość składania ofert w trybie małych zleceń – art. 19 a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Oferty na realizację zadania publicznego składane są w trybie ciągłym do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie (na rok 2022 zabezpieczono kwotę 8 000,00 zł).
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 2 000,00 zł.
Regulamin przyznawania dotacji oraz druki uproszczonych ofert i sprawozdań dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Piątku – druki do pobrania

Translate/Перекладач
Skip to content