Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019

 

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie OSP w Janowicach-Goślubiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniu 13.01.2020 r. Stowarzyszenie „ Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach-Goślubiu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Gminna Zabawa Andrzejkowa” w okresie od 18.112020r. do dnia 22.11.2020r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: go@ugpiatek.pl w terminie do dnia 03.02.2020r. (decyduje data wpływu).
oferta OSP Janowice-Goślub

 

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Zielony Piątek w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniu 13.01.2020 r. Fundacja Zielony Piątek” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Kobieta zmienną jest „w okresie od 15.02.2020r. do dnia 31.03.2020r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: go@ugpiatek.pl w terminie do dnia 03.02.2020r. (decyduje data wpływu).
oferta Zielony Piątek

 

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Janowice – Goślub w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniu 14.01.2020 r. Stowarzyszenie Janowice – Goślub w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „ Andrzejki z Tradycją” w okresie od 15.09.2020r. do dnia 10.12.2020r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: go@ugpiatek.pl w terminie do dnia 03.02.2020r. (decyduje data wpływu).
oferta Stowarzyszenie Janowice-Goślub

 

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej przez Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W dniu 13.01.2020 r. Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie złożyło ofertę realizacji zadania publicznego pn. „Z tradycją na Ty” w okresie od 05.03.2020r. do dnia 31.05.2020r.
Wobec powyższego informuję, że uwagi do złożonej oferty można zgłaszać pisemnie, osobiście lub korespondencyjnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Piątku lub drogą elektroniczną na adres: go@ugpiatek.pl w terminie do dnia 03.02.2020r. (decyduje data wpływu).
oferta Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

Back to top
Skip to content