Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kolejne laptopy do nauki zdalnej dla uczniów z Gminy Piątek

W dniu 15 maja ruszył nabór wniosków do programu ?zdalna szkoła +?. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 100% dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

CPPC znalazło kolejne oszczędności z Funduszy Europejskich, z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które postanowiło przeznaczyć na zakup sprzętu dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Łącznie z programem #zdalnaszkoła CPPC przeznaczyło 366 mln PLN na walkę z wykluczeniem cyfrowym uczniów. Gmina Piątek niezwłocznie przystąpiła do projektu. Burmistrz Piątku zlecił dyrektorom placówek oświatowych dla których Gmina jest organem prowadzącym, przeprowadzenie szybkiego rozeznania w zakresie określenia zapotrzebowania na niezbędny sprzęt do zdalnej nauki dla rodzin 3+.

Wysokość dofinansowania określona została  przez ministerstwo  w jedenastu kategoriach. Głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych na terenie gminy. Gmina Piątek zaszeregowana została do III kategorii określającej wartość dofinansowania na poziomie 55 000 zł.

Po złożeniu wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, kierując się wytycznymi dotyczącymi parametrów sprzętu i jego maksymalną jednostkową kwotą zakupu, wysokością dofinansowania, zgłoszonym zapotrzebowaniem i obowiązującymi procedurami w zakresie zakupów Gmina złożyła zamówienie na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów ? 22 laptopów.

Złożony przez Gminę Piątek wniosek został pozytywnie rozpatrzony i w dniu 20 maja znalazł się na liście wniosków grantowych wybranych do dofinansowania.

Zakupione laptopy w przyszłym tygodniu zostaną przekazane do szkół, a następnie trafią do uczniów z rodzin 3+

Skip to content