Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konsultacje projektu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Trwają prace nad regionalnym programem Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027, czyli kluczowym dokumentem określającym strategię wykorzystania w województwie łódzkim środków europejskich na lata 2021-2027.

Projekt dokumentu został przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego 10 sierpnia. Dzień później rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu programu. Aby program odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania mieszkańców regionu, ważne będą opinie przedstawicieli różnych środowisk: jednostek samorządu terytorialnego, świata biznesu, organizacji pozarządowych, naukowców. Zapraszamy do wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń oraz otwartej dyskusji na temat przyszłości regionu łódzkiego.

Konsultacje potrwają do 17 września 2021 r. Projekt dokumentu można znaleźć w internecie na stronach: www.rpo.lodzkie.pl (w zakładce ?Poznaj program na lata 2021-2027?) oraz www.bip.lodzkie.pl  (w zakładce ?Konsultacje społeczne?). Uwagi do projektu programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego, do którego link dostępny jest na powyższych stronach internetowych.

Techniczne pytania związane z formularzem można kierować na adres mailowy: programowanie2020@lodzkie.pl.

Skip to content