Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Koperta życia w Gminie Piątek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku i Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi zachęca do wzięcia udziału w projekcie Koperta życia.

Projekt skierowany do osób starszych, samotnych, przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Piątek. Jego celem jest uświadomienie mieszkańców gminy o znaczeniu posiadania, w miejscu ogólnie dostępnym, szczegółowych informacji dotyczących ich stanu zdrowia. Informacje te mogą być wykorzystane przez służby medyczne w przypadku zagrożenia  życia lub zdrowia.

?Koperta życia? ma ułatwić służbom medycznym udzielenie pomocy pacjentowi. W praktyce stanowi nie tylko nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ratującej życie, ale przy okazji zwiększa również poczucie bezpieczeństwa w/w osób.

W skład Koperty życia wchodzą:
1. Karta informacyjna przeznaczona do uzupełnienia wraz z kopertą foliową.
2. Magnes na lodówkę z logo projektu.

?Karta informacyjna?  składa się z ankiety, która zawiera informacje dotyczące:
1. Grupy krwi
2. Danych osobowych
3. Kontaktu do najbliższych
4. Przebytych chorób
5. Wszelkich uczuleń|
6. Przyjmowanych leków
7. Lekarza prowadzącego
8. Informacji dodatkowych, istotnych dla służb medycznych
9. Numerów telefonów alarmowych.

Pracownicy socjalni GOPS w Piątku w ramach projektu prowadzą akcje informacyjną, wskazują jak uzupełniać na kopertach dane pomocne ratownikom medycznym podczas akcji ratunkowych. Ratownicy medyczni wydają koperty podczas akcji ratunkowych u osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Piątek.
Koordynatorem programu jest Kierownik GOPS w Piątku- Martyna Kacprzak i koordynator obszaru działania w powiecie łęczyckim Ratownik Medyczny- Jacek Głowiński.  Udział w Projekcie jest dobrowolny i co równie ważne bezpłatny.

Skip to content