Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

mDowód – potwierdzenie tożsamości w mObywatelu

14 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel. Umożliwi ona posługiwanie się m. in. nowym dokumentem tożsamości. Pozwoli też udostępnić w tej aplikacji kolejne usługi dla obywateli.

Nowy dokument tożsamości – mDowód

Głównym dokumentem w aplikacji mObywatel będzie cyfrowy dokument tożsamości mObywatel (mDowód). Będzie zawierał dane z Rejestru Dowodów Osobistych i rejestru PESEL.

Dokument ten pozwoli potwierdzić tożsamość i obywatelstwo polskie użytkownika aplikacji mObywatel:

  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • w relacjach wzajemnej fizycznej obecności stron,
  • w każdym przypadku, gdy z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego.

Obywatele będą mogli z mDowodem załatwiać sprawy i potwierdzać swoją tożsamość w urzędach. Od 1 września 2023 r. również instytucje finansowe zobowiązane na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu rozpoczną honorowanie nowego dokumentu. Natomiast nie będzie go można użyć w dwóch sytuacjach:

  • w procesie wydawania dowodu osobistego (art. 34, pkt 5 ustawy),
  • podczas przekraczania granicy Polski (art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy).

 

Skip to content