Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku informuje, że na podstawie decyzji z dnia 18 marca 2022 roku wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 5 kwietnia 2022 roku zmianie ulegają dotychczasowe warunki rozliczenia za zużytą wodę, opłatę abonamentową i odprowadzone ścieki.

Nowa taryfa opłat:

  • 1 m3 wody – 2,55zł netto,
  • 1 m3 odprowadzonych ścieków – 8,35zł netto,
  • opłata abonamentowa – 7,68zł netto /okres rozliczeniowy.

Okres rozliczeniowy za świadczone usługi od dnia 05 kwietnia br. będzie wynosić dwa miesiące dla wszystkich odbiorców usług.

Skip to content