Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O zmianach Studium w punkcie konsultacyjnym

W dniu 21.08.2021r. mieszkańcy Gminy Piątek mogli porozmawiać o prowadzonej procedurze zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Łęka -Bielice oraz Sypin – Borowiec odwiedzając punkt konsultacyjny. Była to okazja do rozmowy o rozwoju przestrzennym i sposobie uwzględnienia uwag zgłaszanych na wcześniejszych etapach prac.
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piątku odpowiadali na pytania i wyjaśniali prawne konsekwencje zmian planistycznych. Punkt cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Punkt został uruchomiony w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym II edycja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Punkt konsultacyjny  funkcjonował z wykorzystaniem namiotu (zakupionego w pierwszym etapie konsultacji w ramach projektu Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja), wyposażony został w materiały dotyczące procesu konsultacji (ulotki, plakaty, mapę) oraz tablicę do zapisywania opinii (pomysłów, wniosków uczestników).

Skip to content