Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi – ankieta

Samorząd Województwa Łódzkiego serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie  gminy (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich i inne) do udziału w krótkim badaniu, którego celem jest ocena jakości współpracy Samorządu Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszego regionu w 2023 roku.

Dzięki badaniu Samorząd chce poznać m.in preferencje sektora NGO w zakresie współpracy oraz zidentyfikować bariery, które utrudniają rozwój relacji.
Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w zestawieniach, w sposób uniemożliwiający łączenie danych osobowych Badanych z odpowiedziami udzielanymi na pytania w niej zawarte.

Ankieta zawiera 12 pytań, a jej wypełnienie zajmuje około 10 minut.
Kliknij i wypełnij ankietę!

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów technicznych przy wypełnianiu ankiety prosimy o kontakt z Katarzyną Bednarek-Mogińską (Kancelaria Marszałka Województwa Łódzkiego, Wydział Inicjatyw Społecznych):
e-mail: katarzyna.moginska@lodzkie.pl 
tel. 42 663 33 48

Skip to content