Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odpłatny odbiór odpadów foliowych

Firma ,,SO-MASZ” z Łasku świadczy odpłatnie usługę odbioru odpadów foliowych z terenu gminy Piątek.
Zamiar przekazania odpadów należy zgłosić Firmie telefonicznie, pod nr tel. 43-675-15-35 lub 663-536-002  w dniach od 15 marca – do 31 marca 2021 roku.

Odbiór odpadu nastąpi na początku kwietnia bieżącego po telefonicznym powiadomieniu przez Firmę.

Oferta:

Pragniemy zaoferować przeprowadzanie, na terenie Państwa gminy, zbiórki zużytej folii po kiszonkach, sianokiszonkach, opakowaniowej, workach po nawozach sztucznych i typu big-bag.
Odbiór w/w odpadów odbywa się za opłatą, po bezpośrednim zgłoszeniu osób zainteresowanych.

Zbiórkę przeprowadzamy samochodem dostawczym z kontenerem o poj. 20m3. Proponowana kwota za zbiórkę uzależniona jest od ilości folii i wynosi objętościowo :
– od 0 do ¼ kontenera (ok. 5m3)  – 150zł (opłata minimalna)
– od ¼ do ½  kontenera  300zł
– od ½ do ¾  kontenera  450zł
– powyżej ¾ kontenera  600zł

Back to top
Translate/перекладати »
Skip to content