Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista formalnych i nieformalnych związków i stowarzyszeń działających na terenie gminy Piątek:

 • Związek Kombatantów RP i b. Więźniów Politycznych Koło Gminne w Piątku – 99-120 Piątek, ul. Pokrzywna 1, Prezes: Wacław Adamiak.
 • Związek Emerytów i Rencistów w Piątku – 99-120 Piątek, ul. Pokrzywna 1, Prezes: Zofia Darmach.
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku – 99-120 Piątek, ul. Strażacka 1, Prezes: Janina Wejt-Świątkiewicz – KRS 0000116212
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Balkowie -99-120 Piątek, Balków 46, Prezes: Kamil Frątczak
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach-Goślubiu – 99-120 Piątek, Goślub 15, Prezes: Michał Kacprzak
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie –  99-120 Piątek, Janków 2A, Prezes: Grzegorz Głuchowicz
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Orenicach – 99-120 Piątek, Orenice 9A, Prezes: Józef Wojtera
 • Polski Związek Wędkarski Koło w Piątku – 99-120 Piątek, ul. Konarskiego, Prezes: Ryszard Grabowski
 • Ludowy Klub Sportowy „Malina” w Piątku – 99-120 Piątek, ul. Szkolna 1, Prezes: Bogdan Urbanek, tel. 24 722 11 95 – KRS 0000270261
 • Uczniowski Klub Sportowy „Sportos” przy Szkole Podstawowej w Czernikowie – 99-120 Piątek, Czerników 11, tel. 24 722 10 44
 • Towarzystwo Miłośników Piątku i Okolic – Piątku – 99-120 Piątek, ul. Pokrzywna 1, Prezes: Damian Urbanek
 • Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” w Piątku – 99-120 Piątek, ul. Kutnowska 19, tel. 24 389 41 00
 • Koło Łowieckie „Czapla” w Piątku, Prezes: Waldemar Mrulewicz,
 • Koło Łowieckie „Bażant” w Piątku, Prezes: Wojciech Filipowski,
 • Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie – Prezes: Teresa Sokół
 • Stowarzyszenie Janowice – Goślub – Prezes: Marianna Sieradzka
 • Fundacja „Zielony Piątek” – Prezes: Teresa Maciejak
 • Stowarzyszenie „Razem dla Balkowa” – Prezes: Sylwia Pawłowska
 • Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego Środka Polski w Piątku – Prezes: Zofia Kominiak
 • Stowarzyszenie „Przystań Piekary” – Prezes: Kamila Stańczyk
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Bielic i Bronikowa – Prezes: Mateusz Tuliński
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Magnolia” w Orenicach – osoby reprezentujące KGW: Justyna Wojtera, Aneta Garus, Maria Rybus

 

Informacja o możliwości składania ofert w trybie małych zleceń

Burmistrz Piątku informuje ,iż został uchwalony przez Radę Miejską budżet na rok 2023, w związku z czym istnieje możliwość składania ofert w trybie małych zleceń- art. 19a Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Oferty na realizację zadania publicznego składane są w trybie ciągłym do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie (na rok 2023 zabezpieczono kwotę 8 000,00zł.)
Wysokość dotacji nie może przekroczyć 2 000,00zł.
Regulamin przyznawania dotacji oraz druki uproszczonych ofert i sprawozdań dostępne są na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Piątku.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2022

Sprawozdanie

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu ?Programu Współpracy Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi na rok 2023″

Ogłoszenie
Program współpracy – projekt
Formularz konsultacji

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Skip to content