Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ósmoklasiści z Czernikowa najlepsi w województwie łódzkim

Po sukcesach w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych przyszedł czas na kolejne osiągnięcia  młodzieży z Czernikowa. Z ogromną przyjemnością informujemy, że uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego oraz matematyki uzyskali najlepsze wyniki w województwie łódzkim. Z języka polskiego zdobyli 68%, zaś z matematyki ? 70%. Osiągnięcia młodzieży są wyższe niż średnia w gminie Piątek, w powiecie łęczyckim, w województwie łódzkim, a także w  kraju.

Ponadto znamy już wyniki rekrutacji naszych absolwentów do szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczniowie zostali przyjęci do szkół pierwszego wyboru, co w wielu przypadkach    nie było łatwym zadaniem.

Serdecznie gratulujemy Uczniom, Nauczycielom, Pani Dyrektor, a także Rodzicom Absolwentów Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie. Jest to ogromne osiągnięcie , zwłaszcza po trudnym czasie zdalnego nauczania.

tekst: SP w Czernikowie

Skip to content