Dariusz Jóźwiak

Okręg wyborczy nr 7

Okręg wyborczy nr 7.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rolnictwa, członek Komisji Planu i Budżetu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

Back to top