Małgorzata Gabryelczak

Okręg wyborczy nr 12

Okręg wyborczy nr 12.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

Back to top