Paweł Budner

Okręg wyborczy nr 11

Przewodniczący Komisji Planu i Budżetu oraz członek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rolnictwa.

Back to top