Tomasz Kucharczyk

Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 5.
Przewodniczący Komisji Komunalnej, członek Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej.

Back to top