Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pięć sołectw realizowało projekty z grantu „Sołectwo na Plus”

W bieżącym roku pięć sołectw z terenu Gminy Piątek otrzymało granty „Sołectwo na Plus”  z przeznaczeniem na realizację różnych projektów. W lipcu miało miejsce podpisanie umów i sołectwa mogły przystąpić  do  realizacji  zadań.

Sołectwo Bielice-Broników  w ramach projektu „Plenerowe eventy kluczem do integracji lokalnej społeczności” współfinansowanego przez Województwo Łódzkie kwotą 12 tys. zł i Gminę Piątek kwotą – 6,3 tys. zł utwardziło kostką brukową teren przy świetlicy wiejskiej w Bielicach i postawiło altankę, która będzie miejscem plenerowych  eventów.

Sołectwo Górki Pęcławskie realizowało projekt „Z pokolenia na pokolenie, czyli z babciami pieczenie”. Był on dofinansowany kwotą 12 tys. zł przez Województwo Łódzkie i  kwotą  2 tys. zł przez Gminę Piątek. Realizacja projektu polegała na zakupie wyposażenia kuchennego świetlicy w Jankowie. Dzięki temu w świetlicy będą mogły odbywać się różnego rodzaju warsztaty kulinarne i spotkania, podczas których młode adeptki sztuki kulinarnej poznają  tajniki  kuchni  swoich  mam i babć.

Sołectwo Konarzew po raz kolejny realizowało grant „Sołectwo na Plus” na terenie Domu Ludowego w Konarzewie. Tegoroczny projekt „Rewitalizacja placu przy Domu Ludowym w Konarzewie” polegał na utwardzeniu kostką brukową części działki. Dzięki temu teren stał się estetyczny i bezpieczny. Projekt dofinansowany był kwotą 12 tys. przez Województwo Łódzkie i  kwotą  6,5 tys. zł  przez  Gminę  Piątek.

Kolejny tegoroczny projekt z dofinansowaniem z grantu „Sołectwo na Plus” zrealizowało sołectwo Orenice. Głównym celem projektu jest zapewnienie możliwości wykorzystania wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Orenicach do organizacji spotkań mieszkańców – zarówno dla dzieci, jak  i dorosłych. Dzięki dofinansowaniom z Województwa Łódzkiego kwotą 12 tys. zł i Gminy Piątek – kwotą 6,2 tys. zł świetlica wyposażona została w stoły i krzesła oraz zaplecze kuchenne. Powstał także kącik edukacyjno-zabawowy  dla  dzieci.

W tegorocznym gronie sołectw realizujących projekty dofinansowane z grantu „Sołectwo na Plus” znalazło się także sołectwo Pokrzywnica. Kwota grantu – 12 tys. zł z Województwa Łódzkiego i 6,2 zł z Gminy Piątek pozwoliły na zakup do świetlicy w Pokrzywnicy stołów i krzeseł oraz wyposażenia zaplecza kuchennego.  Inwestycja w rozwój budynku świetlicy wiejskiej podniosła standard tego obiektu, a tym samym przyczyniła się do możliwości organizacji imprez okolicznościowych, warsztatów kulinarnych oraz zajęć rekreacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców  sołectwa. Realizacja projektu stworzyła ogólnodostępne miejsce spotkań dla całej społeczności wiejskiej, zarówno osób starszych, dzieci i młodzieży, które będzie sprzyjało integracji i wzmacnianiu tożsamości  regionalnej.

Obecnie dobiegają końca ostatnie prace związane z tegorocznymi grantami „Sołectwo na Plus” – przygotowanie sprawozdań i rozliczeń finansowych.

Skip to content