Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pięknieje otoczenie Domu Ludowego w Konarzewie

Rewitalizacja placu przy Domu Ludowym w Konarzewie, to kolejny projekt dofinansowany z budżetu Województwa Łódzkiego zrealizowany przez sołectwo Konarzew. Dzięki aktywności mieszkańców oraz wsparciach finansowych udzielonych przez Województwo Łódzkie i Gminę Piątek w sołectwie przeprowadzono już kilka przedsięwzięć mających na celu poprawę życia mieszkańców poprzez wzbogacenie oferty sportowo-wypoczynkowo-turystycznej tej miejscowości, a także wypływających na poprawę estetyki miejscowości i całego sołectwa.

Efektem realizacji tegorocznego projektu jest wyrównany i wybrukowany plac przy Domu Ludowym. Obiekt jest miejscem spotkań kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz różnego warsztatów dla okolicznych mieszkańców. Dzięki projektowi znaczna część działki została pokryta kostką brukową. Wybrukowana w tym roku cześć podwórka łączy się z wykonanym w ubiegłym roku (również w ramach grantu „Sołectwo na Plus”) zjazdem z drogi dojazdowej.

Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego – 12 000 zł oraz Gminy Piątek – 6 500 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów do przeprowadzenia przez mieszkańców sołectwa przedsięwzięcia, które poprawiło estetykę i bezpieczeństwo tego miejsca. Realizacja zadania przyczyniła się również do promocji gminy i województwa. Dobrze zagospodarowane, dostępne dla wszystkich mieszkańców miejsca (w sołectwie jest jeszcze plac zabaw z boiskami i mini-amfiteatrem) dodają atrakcyjności tej miejscowości oraz mają wpływ na poprawę warunku życia i odpoczynku mieszkańców.

 

Skip to content