Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

„Podłączeni-Niewykluczeni” – wydłużenie okresu trwałości projektu

Dobiega końca okres trwałości realizowanego przez Gminę Piątek projektu ?Podłączeni-Niewykluczeni? w ramach którego 300 beneficjentów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzymało komputer oraz bezpłatny dostęp do Internetu. Realizacja projektu zaowocowała również utworzeniem na terenie gminy siedmiu świetlic internetowych, tzw. PIAPów (w których zainstalowano 70 zestawów komputerowych) umożliwiających zainteresowanym mieszkańcom gminy naukę obsługi komputera i skorzystanie z Internetu.

W dniach 17-18 marca przeprowadzona została przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa kontrola trwałości. Zespół kontrolujący stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-10-369/13 ?Podłączeni ? Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu?. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w okresie trwałości.

Ze względu na obecną sytuacje epidemiczną, mając na uwadze zapewnienie dostępu do e-usług sektora administracyjnego oraz zapewnienie możliwości korzystania ze zdalnego nauczania okres trwałości projektu został przedłużony.

W II połowie kwietnia do Beneficjentów rozesłany zostanie stosowny Aneks do umowy użyczenia ? wydłużający okres trwałości projektu do 28 grudnia 2020 r.  Beneficjenci nadal będą mogli korzystać z użyczonego sprzętu oraz dostępu do Internetu na dotychczasowych zasadach.
Prosimy o podpisanie otrzymanego Aneksu (2 egzemplarze) i zwrocie jednego egzemplarza do Urzędu Miejskiego w Piątku (podpisany egzemplarz aneksu należy wrzucić do skrzynki podawczej  ustawionej przed wejściem do budynku urzędu lub wysłać listem). Drugi egzemplarz Aneksu należy pozostawić dla siebie.

Pod koniec roku 2020 podjęta zostanie decyzja w temacie używanego przez Beneficjentów sprzętu komputerowego i sieci LTE, które stanowią własność Gminy Piątek. O podjętej decyzji i działaniach jakie zostaną wdrożone w tym temacie informować będziemy Beneficjentów m.in. poprzez stronę internetową oraz na łamach gminnego informatora.

Skip to content