Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Podpisano umowy na prace konserwatorskie w piątkowskich świątyniach

W dniu dzisiejszym, tj. 13 czerwca 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Piątku miało miejsce podpisanie umów o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Umowy zawarte pomiędzy Gminą Piątek i Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Trójcy w Piątku zostały podpisane przez Burmistrz Annę Adrianę Matusiak, przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Anny Matusiak oraz Ks. Dziekana Stanisława Poniatowskiego.

Przedmiotem umów jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji w 2024 roku z budżetu Gminy Piątek:
– w kwocie 549 810 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym oraz ambonie w kościele cmentarnym pw. Przemienienia Pańskiego d. św. Wawrzyńca w Piątku”,
– w kwocie 286 590 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego obejmującego inwestycję pn. „Prace konserwatorskie przy ołtarzu Matki Boskiej w kaplicy w kościele pw. Św. Trójcy w Piątku”

Na udzielenie w/w pomocy finansowej Gmina Piątek otrzymała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego – Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Skip to content