Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Policjanci spotkali się z uczniami piątkowskiej podstawówki

W środę, 6 października 2021 r. Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odwiedzili policjanci Posterunku Policji w Piątku: Kierownik Posterunku Policji w Piątku Pan Krzysztof Augustyniak i dzielnicowy Pan Patryk Kubiak. Policjanci najpierw spotkali się z uczniami klas IV ? VIII w dwóch w grupach wiekowych i przeprowadzili pogadanki nt. ?Profilaktyka bezpiecznego korzystania z TIK oraz narzędzi i zasobów cyfrowych – zasady bezpiecznego korzystania z internetu”  oraz ?Odpowiedzialność karna wśród nieletnich: ?Mam wybór – wybieram rozsądek”.

Spotkanie z funkcjonariuszami policji przybliżyło młodzieży szkolnej zagadnienia dotyczące konsekwencji prawnych, jakie mogą ponieść nieletni za łamanie prawa i za zachowanie niezgodne z przyjętymi zasadami i normami społecznymi. Młodzież dowiedziała się, czym jest demoralizacja i jakie są jej przyczyny oraz skutki. Uczniowie dowiedzieli się nt. odpowiedzialności karnej nieletnich wobec prawa, konsekwencji prawnej czynów karalnych oraz czynów świadczących o demoralizacji. Wiele uwagi poświęcono wulgaryzmom w miejscach publicznych. Wyjaśniono także skutki zachowań agresywnych w stosunku do rówieśników i wobec dorosłych. Policjanci poruszyli tematykę cyberprzemocy i zagrożeniom płynącym z sieci oraz mówili o sposobach bezpiecznego korzystania z internetu. Wspomniano także o rozważnym zamieszczaniu wszelkich informacji, fotografii na społecznościowych portalach internetowych. Zwrócono uwagę nt. szkodliwości palenia papierosów (w tym także e- papierosów), picia alkoholu, zażywania środków psychoaktywnych (narkotyki i dopalacze) przez osoby nieletnie. Funkcjonariusze policji przedstawili uczestnikom spotkań środki zaradcze zarówno wychowawcze jak i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny wobec nieletnich sprawców czynów karalnych lub osób przejawiających symptomy demoralizacji. Należy podkreślić, że uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi problemami. Wywiązały się dyskusje z zaproszonymi Gośćmi. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach. Działania profilaktyczne szkoły mają celu uświadamianie młodych ludzi i uczenie odpowiedzialności za popełniane czyny i używane słowa

W tym samym dniu odbyło się też spotkanie Policji z uczniami klas I ? III nt. ?Bezpieczna droga do i ze szkoły? oraz  ?Odblaskowe Pierwszaki?. To wszystko działo się w ramach akcji informacyjno – edukacyjnej ?Świeć Przykładem?.  Funkcjonariusze z Piątku przypominali nie tylko podstawowe zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego, ale przed wszystkim zachęcali do noszenia elementów odblaskowych. Okres jesienny to czas kiedy rośnie liczba zdarzeń z udziałem pieszych, co wiążę się bezpośrednio z pogarszającą się widocznością na drodze. Piesi są najmniej chronionymi uczestnikami ruchu, co powoduje, że to oni często stają się ofiarami wypadków drogowych. Dlatego jak tradycja szkoły nakazuje, każdy pierwszoklasista został wyposażony w opaskę odblaskową przez mundurowych, aby świecił przykładem i był przede wszystkim  bezpieczny na drodze. Ponadto każdy uczeń w piatkowskiej podstawówce wyposażony jest w kamizelki odblaskowe. Po za tym policjanci informowali  i edukowali uczniów klas I ? III jak uniknąć zagrożeń czyhających w ?sieci?.

tekst i foto: SP w Piątku

Skip to content