Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Polski Ład – 4,5 mln dla Gminy Piątek

W poniedziałek, 25 października ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pierwsza edycja naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:
– 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia
– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł
– 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł.

Gmina Piątek złożyła wnioski na:
– na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, boisko, Orlik),
– wraz z 18 innymi samorządami należącymi do Związku Międzygminnego ?Bzura?, na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych,
– na remonty i budowę dróg gminnych.

W ramach pierwszego naboru Gmina Piątek otrzymała dofinansowanie w wysokości
4 450 000,00 zł na realizację zadania: ?Modernizacja stadionu miejskiego wraz z rozbudową kompleksu sportowego ?Orlik? oraz rewitalizacja parku miejskiego w Piątku?. Całkowity, szacunkowy koszt tego zadania wyniesie około 5 mln zł. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane jest na drugą połowę 2022 roku.

Skip to content